Program sympózia

Piatok 24. 4. 2020

BLOK 1 / RESPIRÁCIA – ZÁKLADY

9:10 – 10:35

 • Klinická anatómia dýchacích ciest
 • Fyziológia a patofyziológia respirácie, dýchacie vzorce
 • Dýchanie a jeho vplyv na tvorbu hlasu
 • Dýchanie pri narušenom motorickom vývine
 • Narušená respirácia a jej vplyv na poruchu obranných reflexov, hlasu a prehĺtania
 • Diskusia

BLOK 2 / DIAGNOSTIKA INTERDISCIPLINÁRNY POHĽAD

10:50 – 12:15

 • Vyšetrovacie možnosti v nose, hltane a hrtane- endoskopie, DISE, zobrazenie, podľa jednotlivých úrovní nosová chlopňa, nos, nosohltan, orofarynx larynx, trachea, anatomicky aj funkčne
 • Pneumológ- spirometria a funkčné vyšetrenie, EBUS, bronchoskopia
 • Korelácia dýchania a príjmu potravy u predčasne narodeného dieťaťa
 • Vplyv dýchania na artikuláciu
 • Respiračné zlyhanie
 • Diskusia

BLOK 3 / ŠPECIÁLNE SITUÁCIE

13:30 – 15:00

 • Kašeľ- diagnostika a dif. Dg.
 • Pohľad psychológa- hystéria, strach, fóbie.
 • Chrápanie a OSAS
 • Tracheotómia- prevedenie, konzekvencie, starostlivosť o ňu
 • Diskusia

BLOK 4 / TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI PRI PORUCHÁCH DÝCHANIA

15:20 – 17:00

 • Farmakologické ovplyvnenie dýchania- nos, pľúca
 • Chirurgické možnosti na zlepšenie dýchania- nos, nosohltan, mandle, hrtan, trachea
 • Respiračná fyzioterapia
 • Dekanylácia krok po kroku
 • Princípy a možnosti nebulizačnej liečby
 • Diskusia

Sobota 25. 4. 2020

KAZUISTIKY / WORKSHOPY

 1. Dychová opora v terapii porúch hlasu
 2. Rinomanometria
 3. Princípy endoskopie nosovej dutiny
 4. Lax Vox terapia pri poruchách hlasu
 5. Restech meranie refluxu v orofaryngu
 6. Princípy spirometrie