Poplatky

Včasná registrácia do
15. 3. 2020 vrátane

90 € / osoba

Registrácia po
15. 3. 2020

130 € / osoba

Spoločenský večer s kultúrnym programom

30 € / osoba

Účasť na praktických workshopoch (limitovaný počet účastníkov)

25 € / osoba