SYMPÓZIUM

12 hlavových nervov 2019

je jedinečné odborné podujatie zamerané na diagnostiku a terapiu jednotlivých hlavových nervov a ich funkcií z pohľadu rôznych profesijných odborníkov z odborov neurológia, pediatria, psychológia, klinická logopédia, oftalmológia, fyzioterapia, rehabilitačné lekárstvo, ORL a radiodiagnostika.

 

TERMÍN

26 – 27. apríl 2019

MIESTO

ADELI Medical Center

Hlboká 45, Piešťany, Slovensko